Anne Strange
Anne Strange


Uddannelsesmæssig baggrund

Pædagoguddannet i 1970
Socialrådgiveruddannet i 1973

1½ års grunduddannelse i gestaltterapi i 1983
”Gestaltinstituttet i Skandinavien” (G.I.S.)

4-årig terapeutuddannelse i gestalt- og kropterapi i 1988
”Dansk institut for Organisk Psykoterapi” (D.I.G)

½-årig Certificeret Coachuddannelse - "Manning - Inspire" i 2007

Deltaget i et bredt spekter af kurser, både inden for det alternative og det etablerede system.

Jeg har gennem 15 år modtaget supervision på D.I.G.
Deltager løbende i faglig sparring og har i 23 år holdt mig fagligt opdateret gennem censorarbejde på ID Academy, psykoterapeut uddannelsen.

Medlem af Psykoterapeut Foreningen

Erfaring

Som pædagog:

Sammenlagt 5 år på daginstitrutioner, børnehjem, socialpædiatrisk afdeling, og boinstitution for fysisk/psykisk handicappede.

Som socialrådgiver:

5 år i familievejledning/ områdekontor.

4 år på Ungdomsrådgivning.

5 år på Fyns Amts behandlingscenter.

Som psykoterapeut:

Siden 1986: Individualterapi, undervisning og supervision af forskellige faggrupper inden for social – og sundhedssektoren.

Siden 1988: Fuldtidspraktiserende psykoterapeut hvor jeg arbejder med individualterapi, parterapi, vækstgrupper, og supervision.

Siden 2003: Udviklingsgrupper.

Fra 2004 til 2008: 1-årig transpersonlig efteruddannelse.

Siden 2005: Godkendt af Psykoterapeut Foreningen til censoropgaver på psykoterapeutiske uddannelsessteder.

Fra 2006 til 2022: Censor på ID Academy

Metode

Mit faglige fundament er organisk psykoterapi med særlig vægtning af arbejdet med kroppen og sjælsaspektet. Jeg arbejder endvidere ud fra psykosyntesen, som er en integral psykoterapi, hvor vi lærer at forbinde os med vores højere åndelige kvaliteter - og vores vilje.

Organisk psykoterapi

Organisk psykoterapi viderefører en lang tradition, og er bl.a. inspireret af Jung, Reich, Perls, Lowen, Boadella, Malcolm Brown, Daniel Stern og Yalom. Der arbejdes hovedsaglig ud fra en psykodynamisk, humanistisk, eksistentialistisk referenceramme, som har fokus på de healende kræfter, der er i det kontaktfulde nærvær mellem mennesker.

Gennem en bevidstgørende kontakt til den indre krop arbejdes nænsomt med at opløse tankemæssige, følelsesmæssige og kropslige blokeringer, for at give plads til sjælens fine impuls. Sigtet er den enkeltes evne til at være sig selv, intuitivt og nærværende, i kontakten med omgivelserne.

Psykosyntese

Psykosyntesen er en integral psykoterapi med hovedvægten på det humanistiske, transpersonlig niveau. Den medinddrager menneskets højere åndelige kvaliteter i sit menneskesyn. Psykosyntesen er udformet af Roberto Assagioli, der var kollega med Jung, og den fokuserer på at udvikle større kærlighed, visdom og kreativitet. Psykosyntesen er langt mere end et terapeutisk værktøj – den er en udviklingsmetode, hvor vi lærer at forbinde os med de højeste aspekter i vores indre - med Selvet (sjælen) og vores vilje.

Der arbejdes med at balancere vore mangeartede behov, forløse gammel smerte og skabe en helhed - en syntese - hvor krop, sjæl og psyke hænger sammen. Psykosyntesen er godkendt som en integral psykoterapi i den europæiske psykoterapeut sammenslutning EAP.

Integral psykoterapi

Gennem mit censorarbejde siden 2006 på Psykoterapeut-uddannelsen på ID Academy er jeg, í min arbejdsform, blevet inspireret af Ole Vadum Dahls måde at koble Assagiolis Psykosyntese med Ken Wilber og Mark D. Formans Integrale psykoterapi.

Efteruddannelser

Jeg har siden 1988 modtaget efteruddannelse i form af uddannelse, kurser og/eller egenbehandling, inden for følgende:

Kranio Sakral Terapi - KST I - Inge Dahm Post traumatisk Stress Disorder - Bodynamik Institut
Healing - Reiki, Usui Shiki Ryoho
Esoterisk Healing - Alice Baily / Rickard Anderholm
Meditation - Trancendental
Meditation - skabende - Barbara Berger
Meditation - dynamisk - Kenneth Sørensen
Meditation - Pranayama - Ananda Center - Italien
Meditation - Kriya Yoga - Kirsten Gadegaard
Massage - Shiatsu, Body Work Center, Bali
Qi-gong - Kursus, Bali
Inkarnationsterapi - Chris Griscom metoden
Clairvoyance, Visualisering - Silva metoden
Et kursus i mirakler - Stuart Peacock.
Psykosyntese - Assagioli / Kenneth Sørensen
Life - businesscoach / Sophia Manning
Ledercoaching - Arnold Mindell / Gerda Lambertsen
Familieopstillinger - Bert Hellinger / Karenlise Jensen
SE-Traumeheling - Introduktionskursus /Ursula Fürstenwald
SE-Masterclass - Peter Levine / Susan Hart / Marianne Bentzen
SE-Pre and Peri Natal Traumas - Raja Selvam
BCT - Bodynamic Cranial Touch, Initiatory, Giorgia Milne
BCT - Bodynamic Cranial Touch, Embryology, Giorgia Milne
Continuum Movement, Emilie Conrad, workshops v. Ameyo B. Dixon
Fluid Body Fluid Life, workshops v. Ameyo B. Dixon
Gene Keys: I-ching, Human Design, epigenetik og kvantefysik - Richard Rudd / DK Lucia Agholm
Astrologisk vejledning, Shamanic astrologi - Annette S.Hansen

© copyright Milling Data 2022