Anne Strange
Anne Strange


Mit værdigrundlag

Inderst inde ved vi godt, at vi er værdifulde – skabt til glæde og rigdom i livet.

Vi længes efter at kunne møde verden tillidsfuldt – at udfolde os givende og modtagende i samspillet med de mennesker og det samfund, vi er en del af.

Men tidligere erfaringer og vor sårbarhed gør os frygtsomme, kritiske og selvkritiske.

Gennem forløbet lærer du det kærlige og kontaktfulde nærvær der skal til, for at du tør udfolde dig som det unikke menneske du er.


Kroppen spejler dit sind

Kroppen er en kilde til indre visdom. Den fortæller dig, hvordan du har det i dit liv lige nu, og husker de følelser, du gennem årene har undertrykt, f.eks. vrede, sorg, glæde.

Den reagerer gennem stress, angst, sygdom og depression, når du gennem længere tid ikke lever i overensstemmelse med dine ægte behov.

Gennem forløbet lærer du, at opløse de gamle tankeformer og forestillinger, som skaber ubalancer og sygdom i din krop. Dine undertrykte følelser kontaktes og heales - og du lærer at være opmærksom og nærværende over for kroppens sprog.


Lyt til din indre stemme

De daglige rutiner, ydre status og materielle goder kommer let til at fylde uforholdsmæssigt meget i hverdagen. Vi glemmer ofte at stoppe op og lytte til vore følelser og ægte behov.

Det at fornemme, at vi er en del af noget større, at der er en mening med hver enkelt af os og med de kriser, vi gennemlever - skaber ro, livsmod og nye handlemuligheder.

Forløbet giver støtte til at komme i kontakt med intuitionen, vor indre vise og kærlige vejledning.

© copyright Milling Data 2024