Anne Strange


Nyhedsbrev - Midsommerhilsen - juni 2022

Sankt Hans

I gang med en ny stor livsvending.

Efter min noget chokerende akutte indlæggelse i efteråret, hvor jeg, helt uden forudgående symptomer, fik konstateret en aggressiv autoimmunsygdom, som medførte at mit immunforsvar næsten havde udryddet mine blodplader – er jeg nu ude på den anden side. Mine blodplader er topfine, nu uden medicin, og jeg skal først møde på OUH igen om ét år! Men... sygdommen har efterladt tinnitus og svimmelhed, når jeg overskrider mine grænser!

Arbejdet med at slippe det sygdomsskabende mønster har været og er fortsat en berørende og berigende proces. Gennem dyb kontakt med mit indre barn og moder jords healende kræfter, samt med en rækker kompetente alternative behandlere, er jeg kommet rigtig langt på min rejse ind i et nyt livsafsnit.

Det er fagligt en særdeles inspirerende proces, som handler om nærvær, langsomhed og masser af omsorg, hvor dybe gamle automatikker slipper deres tag, og en bevidst og langt mere kærlig handlekraft får tinnitussen og svimmelheden til at forsvinde, som dug for solen. Hele forløbet har nu varet i ni måneder, det føles som en ny fødsel.

Ændringer i mit faglige virke.

Gruppeforløbene i Sundhytten rundes fra efteråret af efter 21 års dybe, fortløbende processer og transformationer, som jeg er fuld af taknemmelighed over at have skabt rammerne for. Tak til jer, jeg har fulgtes med!

Gruppeforløbene afløses af Fordybelsesdag individuelt og for par – læs mere

Individualterapi, parterapi, coaching og supervision bliver ikke berørt, da jeg fortsat føler mig nærværende og inspireret - og jo selv beslutter antal af klienter og mine arbejdstider.

Censorarbejdet på ID Academy blev afrundet i foråret efter 23 års inspirerende virke. Stor tak til ID for et engageret og omsorgsfuldt samarbejde samt en udvidet faglig rygsæk!

Sommerferie frem til den 23. august 2022

Du ønskes et sommersolhverv fuld af kærlighed og tillid til livets vise og transformerende skaberkraft!

Ønsker du at framelde dig nyhedsbrevet, så send en mail til anne.strange@mail.dk

Anne Strange MPF
Vestergade 39 4.sal, 5000 Odense C
Prices Havevej 39, 5600 Fåborg
Tlf. 23 23 46 88
www.anne-strange.dk
anne.strange@mail.dk