Institut for personlig udvikling

 

Juni 2007

 

 Velkommen til nyhedsbrevet!

Det er med glæde, jeg udsender dette første nyhedsbrev, som jeg håber, kan have din interesse. Det indeholder en kort orientering om instituttets aktiviteter her og nu og de nye tiltag, den kommende sæson kan tilbyde dig.

 

Det er udsendt til en bred skare, og såfremt du ønsker at modtage det fremover,

bedes du tilmelde dig nederst på siden.

 

 

Faste aktiviteter og nye tiltag

 

Det er nu 19 år siden, jeg åbnede dørene for mine første klienter. Rigtig meget har udfoldet sig siden da, men grundstammen er, som hidtil, individualterapi, parterapi, supervision og små udviklingsgrupper.

Mit faglige fundament er organisk psykoterapi, som er en nænsom og dybgående terapiform, hvor der både arbejdes med kroppen, følelserne og den spirituelle

dimension.

 

Som noget nyt er jeg i gang med en efteruddannelse til coach, og jeg tilbyder, frem

til certificeringen i september, træningscoaching til fordelagtige priser.

Læs nedenfor.

 

Gennem flere år har jeg ikke taget nye udviklingsgrupper ind. Nu er det igen tiden at åbne for to nye grupper. En med start i juni, som er fyldt op – og en med start efter sommerferien. Læs nedenfor.

 

Mit hjertebarn, gennem de sidste 3 år, er den 1-årige Transpersonlige efteruddannelse, som er et dybtgående, værktøjsgivende selvudviklingsforløb.

Jeg starter et nyt hold op d. 19. september. Orienteringsmøder og tilmeldingsfrist:

Læs nedenfor.

 

Min samarbejdspartner, Kenneth Sørensen, starter en ny Efteruddannelseshold op i Transpersonlig Psykologi, som jeg med glæde annoncerer her.

Læs nedenfor.

 

 

 

 

 

Trænings coaching

 

Coaching er for mennesker, der ønsker at være mere fokuserede, ønsker at have det

godt med sig selv og andre, og som er indstillede på selv at gøre en indsats.

 

Jeg bliver i september certificeret Life - og businesscoach hos Sophia Manning.

I sommerperioden træner jeg, sideløbende med mit psykoterapeutiske virke, individuel coaching, herunder telefoncoaching.  

 

Som træningsklient coaches du i at klargøre hvad der er betydningsfuldt for dig i dit liv her og nu, slippe dine forhindringer, og nå dine mål – de små såvel som de store. Det vælger du! Du må være indstillet på at give mig grundig feedback efter hver session.

 

Prisen er 500 kr. pr. session. Min. 3 sessioner.

 

Ring og hør nærmere – læs mere her - tilmeld dig, og du vil blive kontaktet.

 

 

 

 

 

Udviklingsgrupper

 

Udviklingsgrupperne er på fire personer. Der vægtes god plads til den enkelte og der skabes et godt grundlag for at implementere en fast spirituel praksis i hverdagen.

Gruppeforløbet foregår over en weekend, en søndag og tre eftermiddage / aftner.

 

Gruppen, der begynder i juni er fyldt op.

I gruppen, som starter efter sommerferien, er der stadig ledige pladser.

 

Prisen er 5.800 kr. for 44 timer

 

Ring og hør nærmere – læs mere her - tilmeld dig, og du vil blive kontaktet.

 

 

 

 

 

 

1-årige efteruddannelse

                            i Transpersonlig psykoterapi

 

 

Efteruddannelsen henvender sig specielt til faggrupper, der arbejder professionelt

med mennesker - men andre, der ønsker et dybtgående udviklingsforløb, er også

meget velkomne. Den foregår i samarbejde med Kenneth Sørensen, som er

gæstelærer på to af modulerne. Se www.psykosyntese.dk

 

Kort om efteruddannelsen:

Et dybtgående, værktøjsgivende selvudviklingsforløb.
Fem moduler af fire døgns varighed i en smuk natur på spidsen af Fyns Hoved.
 

 

Et selvudviklingsforløb der:

- frisætter dine menneskelige og spirituelle potentialer.

- skaber grundlag for at implementere en fast spirituel praksis i hverdagen.

- styrker dine faglige kompetencer ved at inddrage transpersonlige

  perspektiver og metoder i dit arbejde.

 


Kvalitetskriterier

Socialministeriet, Undervisningsministeriet og Sundhedsstyrelsen opstillede i 2004,

i samarbejde med psykoterapeutforeningen kvalitetskriterier til de psykoterapeutiske

uddannelser.

Efteruddannelse følger disse kriterier, og den danner et godt grundlag for en senere

terapeutuddannelse inden for en af de anerkendte psykoterapiretninger, der giver

ret til optagelse i Psykoterapeut Foreningen.

 

 

Efteruddannelsen starter onsdag d. 19. september. Sidste tilmeldingsfrist 1. august.

 

Kursusafgiften er på 17.500 kr.  Hertil kommer kost og logi.

 

Tilmeld dig til orienterende møde onsdag d. 13. juni eller onsdag. d. 1. august.

Kl. 19.30 – 21.00  på tlf. 66 10 00 88 / 23 234 688

 

Ring og hør nærmere – læs mere herbestil brochure

 

 

 

 

 

Efteruddannelse i transpersonlig psykologi

Har du lyst til at deltage på et dybtgående udviklingsforløb, hvor meditation og udviklingen af højere bevidsthed er essensen, så er vores efteruddannelse i transpersonlig psykologi måske noget for dig.

Det er en praktisk tilrettelagt uddannelse der giver dig værktøjer til at arbejde med din egen og andres spirituelle udvikling. Derfor er det en efteruddannelse for mennesker, der arbejder med mennesker.

Kursusstart september 2007. Rabat på 1000 kr. ved tilmelding inden 12.6 , infoaften 11.6 kl. 19.00, København. Kursusleder: Kenneth Sørensen

Læs mere på www.psykosyntese.dk eller ring: 3811 6620/2513 0502

 

Kunne du tænke dig fortsat at modtage nyhedsbrevet med sæsonens nyeste tiltag - så send et bekræftende svar til anne.strange@mail.dk, og jeg tilmelder dig.

Anne Strange

Institut for personlig udvikling

Klaregade 13, 1. sal

5000 Odense C

Tlf. 66 10 00 88 / 23 23 46 88

www.anne-strange.dk

anne.strange@mail.dk