Nyhedsbrev fra Institut for personlig udvikling

Juli 2009

                                                            Kik her for at hente nyhedsbrevet som pdf-fil

Højsommer

Sommersolhverv, midsommer og Sankt Hans hvor lyset kulminerer.

Solen, som triumferer på sin højeste bue, fortryller de korte nætter og giver spirituel ladning til vore handlinger.

Tiden er til at forbinde os med naturens styrke og visdom, til at sanse den, hengive os til dens kraft og skønhed, og lære at spejle os i den.  

 

Tiden er moden til en orientering om instituttets aktiviteter og tilbud.

 

Orientering – beslutninger og nye valg

Jeg har truffet endelig beslutning om at sætte et punktum for

Den 1–årige efteruddannelse, som jeg startede med at udbyde i 2004.
Det har været nogle fantastisk givende forløb, som jeg er taknemmelig

over at have dannet rammen omkring, i samarbejde især med Kenneth Sørensen.
Men et nyt flow er sat i gang under min rejse til Peru - og det må jeg følge!


Sideløbende har jeg valgt, ikke at gå til A.C. coacheksamen i I.C.F regi, da

det indebar, at jeg måtte gå for meget på kompromis med min måde at arbejde

på. Det var en befrielse at træffe den beslutning!
Jeg er tilfreds med den måde, jeg har fået implementeret coachingen på

såvel i mine individuelle forløb, gruppeforløbene, samt nu også i nogle af

supervisionsgrupperne.

Erhvervscoach Michael Jørgensen og jeg er fortsat sparrings- og henvisnings-partnere og min I.C.F. mentorcoach Gerda Lambertsen og jeg henviser fortsat til hinanden. Om valg mellem coaching eller terapi, læs mere her

Efterårsgruppen på Bjørnø aflyste jeg grundet flytning. Jeg er kun
flyttet privat, klinikken ligger fortsat i Klaregade.
I januar og maj har jeg planmæssigt afsluttet to transpersonlige gruppeforløb, som begge har været stærke og givende.
Læs om efteråret to nye gruppeforløb nedenfor. 

Januar og april kvartaler har bragt stor tilgang af nye klienter, herunder fire

nye supervisionsgrupper. Jeg åbner først for supervisionsgrupper igen i

foråret 2010. Om supervision, læs mere her

Aktiviteter og nye tiltag

De to sidste års fokus på certificeringerne og implementeringen at coachingen,

samt Peru-rejsen, har vakt en længsel i mig efter igen at give plads til det fordybede kropslige arbejde, og til at skabe en fornyet intens kontakt med naturens healende kraft og visdom.

 

Jeg er, bl.a. af den grund, påbegyndt efteruddannelse i chok–traume healing efter S.E. metoden, gennem to enkeltkurser i henholdsvis februar
og her i juni måned. Metoden er inspireret af Peter LevineLæs mere her

 

Det giver stor glæde, og falder mig helt enkel, at arbejde så langsomt og dybt resonerende i kroppen som S.E.- metoden fordre. - Det føles som naturlig

forlængelse af min grunduddannelse som organisk kroppsykoterapeut.
I mine terapier og kommende gruppeforløb vil jeg trække på min nye viden
og færdigheder, i den udstrækning det er relevant.

 

 

Inspirationen fra min rejse i Peru foråret 2008 har givet sig til kende
i form af en forstærket kontakten med mine shamanistiske rødder – enheden med naturen og de altid nærværende healende kræfter, som jeg / vi alle er kanal for.

På Matchu Pitchu, i dagene omkring den stærke Wesak-fuldmåne, oplevede jeg, på et for mig hidtil ukendt plan, livets enkelthed og glæde som en bevægelse på et dybt energetisk niveau.

Det vil jeg forsøge at kanalisere videre gennem et nyt dybtgående gruppeforløb på Fyns Hoved.

To nye gruppeforløb i efteråret

·       En intensiv transpersonlig udviklingsgruppe i naturskønne omgivelser på Fyns Hoved, to forlængede weekender årligt ved efterårs- og forårsjævndøgn – med mulighed for fortsættelse.

    Se detaljeret beskrivelse

·       En intensiv meditations – og selvudviklingsgruppe i Klaregade, en kort weekend og fem aftener igennem årets mørkeste måneder fra indgangen til vinteren i november frem til forårssolhverv sidst i marts.

    Se detaljeret beskrivelse

 

 

Jeg ønsker dig en dejlig sommer!

 

 Ønsker du at framelde dig nyhedsbrevet, så send en mail til anne.strange@mail.dk,

Anne Strange

Institut for personlig udvikling

Klaregade 13, 1. sal

5000 Odense C

Tlf. 66 10 00 88 / 23 23 46 88

www.anne-strange.dk

anne.strange@mail.dk