Forside
     
  Jeg tilbyder
     
  Profil
     
  Klinikker
     
  Kontakt
     
  Artikler
     
  Links
     
  Sitemap
     
  Nyhedsbreve

 

 

Uddannelse  Erfaring  l  Metode  l  Artikel  l  Tilbage til forrige side

 

 

Metode
 

Mit faglige fundament er organiske psykoterapi med særlig
vægtning af arbejdet med kroppen og sjælsaspektet. Jeg arbejder

endvidere ud fra psykosyntesen, som er en integral psykoterapi,

hvor vi lærer at forbinde os med vores højere åndelige kvaliteter -

og vores vilje.

Se nedenfor og Læs artikel


Organiske psykoterapi

Organisk psykoterapi viderefører en lang tradition, og er bl.a.
inspireret af Jung, Reich, Perls, Lowen, Boadella, Malcolm Brown,
Daniel Stern og Yalom. Der arbejdes hovedsaglig ud fra en

psykodynamisk, humanistisk, eksistentialistisk referenceramme,

som har fokus på de healende kræfter, der er i det kontaktfulde

nærvær mellem mennesker.

Gennem en bevidstgørende kontakt til den indre krop arbejdes nænsomt

med at opløse tankemæssige, følelsesmæssige og kropslige blokeringer,

for at give plads til sjælens fine impuls.

Sigtet er den enkeltes evne til at være sig selv, intuitivt og nærværende,

i kontakten med omgivelserne.
Læs mere om Organisk psykoterapi 


Psykosyntese 

Psykosyntesen er en integral  psykoterapi med hovedvægten på
det humanistiske, transpersonlig niveau.

Den medinddrager menneskets højere åndelige kvaliteter i sit menneskesyn.

Psykosyntesen er udformet af Roberto Assagioli, der var kollega med Jung,

og den fokuserer på at udvikle større kærlighed, visdom og kreativitet.

Psykosyntesen er langt mere end et terapeutisk værktøj – den er en

udviklingsmetode, hvor vi lærer at forbinde os med de højeste aspekter

i vores indre - med Selvet (sjælen) og vores vilje.

Der arbejdes med at balancere vore mangeartede behov, forløse gammel smerte og skabe en helhed - en syntese - hvor krop, sjæl og psyke hænger sammen.

Psykosyntesen er godkendt som en integral psykoterapi i den
europæiske psykoterapeut sammenslutning EAP.
Læs mere om
Psykosyntese

 

 

Integral psykoterapi

 

Gennem dit censorarbejde, siden 2006, på Psykoterapeut-uddannelsen på

ID Academy, er jeg, í min arbejdsform, blevet inspireret af Instituttets måde

at koble Assagiolis Psykosyntese med Ken Wilber og Mark D Formans
Integrale psykoterapi. Læs mere på
ID Academy