►

     
    

 


Forside

Kroppen spejler dit sind

Lyt til din indre stemme


Klinikken

Kursussted

Gæstelærere

Transpersonlig efteruddannelse
Optagelsessamtaler starter 1. maj

 

 


Gæstelærere 

Ved længerevarende kurser og uddannelsesforløb samarbejder
jeg med andre psykoterapeuter. 

På den 1 - årige efteruddannelse deltager gæstelærer: 

Kenneth Sørensen, leder af Kentaur Træning, hvor han bl.a. arbejder

med psykosyntese terapi, og transpersonlig efteruddannelse. 

Han er uddannet socialpædagog, voksenunderviser og dybdeterapeut,

og i gang med at afslutte den fireårige psykoterapeutuddannelse i psykosyntese i Norge.
 Kenneth har i perioden 1993 -2003 arbejdet som projektleder og pædagogisk konsulent i socialpsykiatrien med støtte fra Soc.ministeriet. Han har siden starten af 90èrne virker som foredragsholder, underviser, forfatter og skribent i specielt pædagogik, psykologi, åndsvidenskab og meditation. Han er ansvarshavende redaktør på Visdoms Magasinet.

Læs mere på www.psykosyntese.dk